BOGACTWO POŁĄCZEŃ

Po bogactwie wza­jemnych i wielorakich połączeń międzydendrytycznych można sądzić z całą pewnością, że dendryty są zasadniczą częścią neuronu, w której dokonuje się analiza i integra­cja na wielką skalę. Co więcej, w świetle badań współ­czesnych wydaje się, że sens ma dyskusja nie tyle o zdol­nościach integracyjnych dendrytów jako całości, ile o ist­nieniu szeregu poziomów integracyjnych, odpowiadających poszczególnym sferom dendrytycznym na wzór modelu planetarnego lub układu powłok elektronowych w ato­mie.Analityczno-integracyjne zadania różnych powłok den- drytycznych dokonują się nie tylko za pośrednictwem po­budzeniowych potencjałów pozastykowych (EPSP), ale tak­że i hamujących (IPSP).

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: