//////

BOGACTWO POŁĄCZEŃ

Październik 23rd, 2008
by admin

Po bogactwie wza­jemnych i wielorakich połączeń międzydendrytycznych można sądzić z całą pewnością, że dendryty są zasadniczą częścią neuronu, w której dokonuje się analiza i integra­cja na wielką skalę. Co więcej, w świetle badań współ­czesnych wydaje się, że sens ma dyskusja nie tyle o zdol­nościach integracyjnych dendrytów jako całości, ile o ist­nieniu szeregu poziomów integracyjnych, odpowiadających poszczególnym sferom dendrytycznym na wzór modelu planetarnego lub układu powłok elektronowych w ato­mie.Analityczno-integracyjne zadania różnych powłok den- drytycznych dokonują się nie tylko za pośrednictwem po­budzeniowych potencjałów pozastykowych (EPSP), ale tak­że i hamujących (IPSP).

Posted in Zagadnienia świadomości | Comments (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *