Kategoria: Krajoznawstwo i turystyka w szkole

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Obuwie należy rozsznurować lub wkładać lekkie, przewietrzalne pantofle. Dla utrzymania czystosci rąk należy zabierać w podróż „turystyczne chusteczki odświeżające”, które oczyszczają i pielęgnują skórę bez użycia wody.Zaleca się wydrukowanie regulaminu wycieczki i zachowania się w autokarze. Pamiętać należy również o konieczności ubezpieczenia podróżnych w PZU.. Środowisko geograficzne, jako zespół wzajemnie na siebie oddziałujących czynni­ków przyrodniczych wzbogaconych przez gospodarczą działalność człowieka, stanowi przedmiot zainteresowania krajoznawcy. Proces poznawania składników środowiska; rozpoczyna się od lat najmłodszych i trwa przez całe życie. W tym procesie ważne miejsce zajmuje najbliższe otoczenie, najpierw domu, a później szkoły.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂

POZNAWANIE WŁASNEGO ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO

Zazwyczaj długi pierwszy okres poznawania tego środowiska, okres, w którym przewodnikiem są najpierw rodzice, a później koledzy, niesie w sobie pewne niebezpie- , czeństwo polegające na przyzwyczajeniu, opatrzeniu i w konsekwencjipowątpiewaniu w możliwości dokonania we własnym środowisku jakiegoś ciekawego odkrycia. Wszystko co dalekie wydaje się ciekawe i egzotyczne, natomiast to co bliskie przestaje. być w takim stopniu interesujące.Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym objawom wśród młodzieży, konieczne jest umiejętne działanie wychowawcy – organizatora ruchu krajoznawczego, jego zada­niem, będzie ukazanie młodzieży ciekawych i niepowtarzalnych wartości geografi- * cznych, jakie występują we własnym środowisku, wyrobienie umiejętności obserwo­wania i dostrzegania, poznawania, właściwego oceniania oraz rozumienia tego, co ją otacza.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂

OSIĄGNIECIE CELU

Osiągnięcie takiego celu stawia przed organizatorem ruchu krajoznawczego wysokie wymagania. Przede wszystkim winien on posiadać dobrą znajomość własnego środowiska, umiejętność organizowania pracy.zespołu uczniowskiego oraz niezbędny każdemu nauczycielowi entuzjazm i wytrwałość. Podstawową formą pracy będą ćwi- czenia terenowe i wycieczki, w których każdy uczeń będzie miał wyznaczone miejsce i rolę. Każdy też będzie pracował indywidualnie lub w zespole pizy użyciu najprostszych narzędzi. Tylko aktywne uczestnictwo w zajęciach terenowych pozwala dogłębnie’ poznać, badane zjawisko.  Uczniowie najczęściej uważają, że wiele zagadnień dotyczących własnej okolicy znają, zazwyczaj jednak niczego nie znają dokładnie.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂

POD WZGLĘDEM TEORETYCZNYM

Tymczasem te właśnie pozornie łatwe i proste, ale dokładne i dogłębne obserwacje, pomiary, szkice czy notatki pozwala­ją dostrzec zjawisko w nowym świetle, uczą systematyczności i wyrabiają zmysł obser­wacji spostrzegania. Każdemu wyjściu w teren towarzyszyć będzie określony cel badawczy, do którego wszyscy uczestnicy przygotowują się zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Przygotowanie teoretyczne polegać będzie na zaznajomieniu się z wybranymi pozycjami literatury popularnonaukowej, natomiast praktyczne – na przygotowaniu odpowiedniego sprzętu. Niezależnie od przyrządów do wykonywania różnych zadań, każdy uczestnik ćwiczeń zaopatruje się w kratkowany notatnik o twardych oprawach, dobrze zatemperowany ołówek; kątomierz i linijkę.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂