PODŁOŻE I CZYNNOŚĆ

Zarówno podłoże, jak i czynność mają pewien we­wnętrzny stopień swobody, to znaczy zmiana np. parame­tru przestrzennego — w wąskim zakresie — nie musi po­ciągać za sobą bezwzględnie identycznej i proporcjonal­nej zmiany drugiego składnika czasowego. W biologii oby­dwa elementy są także nieodłączne od siebie, ale ich wza­jemne związki są o wiele luźniejsze. Podłoże mieści w so­bie szereg wariantów morfologicznych, podobnie jak pro­ces, który ma do wyboru jeden z kilku przebiegów czaso­wych. Zarówno podłoże, jak i proces mają własności wid­mowe, które z kolei warunkują nie tylko jedno rozwiąza­nie, ale cały ich zakres. Możliwość wyboru optymalnego podłoża zapewniającego optymalną realizację procesu de­cyduje o optymalnym (pod jakimś względem) zachowaniu, czyli o postępie.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)