PRZYGOTOWYWANIE MŁODZIEŻY

Recy­tacje wybranych fragmentów poezji i prozy, inscenizacje, tańce i muzyka doby stanisła­wowskiej składają się na całość programu.Każdemu z uczniów należy przydzielić określone zadania, np. jedni organizują wystawy książek i obrazów, inni przygotowują potrzebne przewodniki i plany Warsza­wy, jeszcze inni wyświetlają przeźrocza pt. Sztuka okresu Stanisławowskiego (cz. I i II) z komentarzem itd. Przygotowanie młodzieży ma olbrzymi wpływ na jej aktywność w czasie wycieczki i efekty dydaktyczno-wychowawcze.  Sztukę przełomu XIX i XX wieku poznajemy w Muzeum Narodowym w Krakowie malarstwo impresjonistów i symbolistów polskich. Przed pójściem do Muzeum zwra­camy się do nauczycieli historii i języka polskiego, aby omówili na lekcjach podłoże gospodarczo-społeczne i polityczne ziem polskich oraz kierunki w literaturze i sztuce.

Witaj na moim serwisie! Blog i podróżowanie to moje dwie pasje. Serwis jest poświęcony szeroko-pojętej turystyce. Znajdziesz tutaj relacje z moich podróży i wile rad co powinniście ze sobą zabrać wybierając się na wakacje. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)